1.

ارزیابی تنوع گیاهی در پی بروز آشفتگی طبیعی و ناشی از بهره‌برداری در مقیاس کوچک در جنگل‌های ساری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-12
سیده مبینا هاشمی؛ اسداله متاجی

2.

الگوی پراکنش مکانی و میزان خشکه‏ دارهای قطور در جنگل‌های طبیعی مدیریت شده و مدیریت نشده منطقه خیرودکنار نوشهر

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-16
افسانه خلیلی؛ اسداله متاجی*؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سیدمحمد حجتی

3.

بررسی تغییرات پراکنش ارتفاعی گونه ممرز تحت تاثیر تغییر اقلیم آینده در شمال ایران

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 71-85
مهدیه خلعتبری لیماکی؛ مجید اسحق نیموری؛ جلیلی علوی؛ اسداله متاجی؛ فرید کاظم نژاد

4.

بررسی کارآیی داده‌های ماهوارهایGeoEye-1 برای تهیه نقشه مراحل تحولی در جنگل‌های شمال ایران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 11-24
امین مهدوی سعیدی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسداله متاجی

5.

تاثیر تیمارهای مختلف بر زنده‌مانی بذر و رویش نهال‌های رملیک ()

دوره 6، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-14
محمدرضا حسنوند؛ اسداله متاجی؛ رضا اخوان

6.

مقایسه گونه‌های گلسنگ پوست‌زی با هدف ارائه معرف های زیستی در توده‌های بهره‌برداری شده و شاهد جنگل‌های طبیعی راش در منطقه نوشهر

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 45-55
مریم حسینی نژاد؛ اسداله متاجی؛ مجید اسحق نیموری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب