1.

ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 1-29
رقیه کشوریان ازاد؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی

2.

طراحی مدل خط مشی گذاری باز

دوره 12، 1( پیاپی 41بهار 1400)، خرداد 1400، صفحه 179-194
مرتضی نصوحی؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب