1.

ارائه مدل عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک بر اساس تئوری داده بنیاد (مطالعه موردی: بانک مسکن ایران)

دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، اسفند 1398
علی امیدی؛ وحیدرضا میرابی؛ ادریس محمودی؛ محمدحسین رنجبر

2.

تدوین مدلی جامع جهت ارزیابی عوامل بازاریابی الکترونیکی موثر بر زنجیره تامین چابک با رویکرد QFD در اپراتوری همراه اول ایران

دوره 34، شماره 1 (پیاپی 132)، خرداد 1402، صفحه 51-62
محمدرضا معتدل؛ مریم شریعتی؛ وحیدرضا میرابی

3.

توسعه کارآفرینی در آموزش عالی در افق 1440 با رویکرد پاسخگویی اجتماعی و آینده پژوهی

دوره 34، شماره 2 (پیاپی 133)، شهریور 1402، صفحه 31-43
وحیدرضا میرابی؛ محبوبه پرگو؛ حمیده رشادت جو؛ حسین وظیفه دوست

4.

طراحی و سنجش الگوی بهینه فرآیند تبلیغات ارجاعی در جامعه ایران

دوره 32، شماره 2 (پیاپی 125)، مرداد 1400
مهسا مصلی؛ وحیدرضا میرابی؛ حسن اسماعیل پور

5.

مدل الماس رفتار خرید آنی

دوره 30، شماره 3 (پیاپی 118)، آذر 1398، صفحه 203-238
جواد جوکار برازجانی؛ سید کامل کمالی؛ وحیدرضا میرابی؛ سهیل سرمد سعیدی

6.

مدل مرتبط با ارزش خرید و انگیزه خرید و پیامد های آن با رویکرد آینده پژوهی درخرده فروشی های همواره تخفیف در شهر تهران

دوره 30، شماره 1 (پیاپی 116)، خرداد 1398، صفحه 73-86
محمد جانی؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ وحیدرضا میرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب