1.

ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 355-378
سید حسین حسینی؛ محمد حسن ابراهیمی سروعلیا؛ مسلم پیمانی

2.

تأثیر اصلاحات ساختاری نظام بازنشستگی بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور بر اساس مدل نسلهای همپوشان

دوره 13، شماره 52، دی 1403، صفحه 447-468
حمید رضازاده؛ مصطفی سرگلزایی؛ مسلم پیمانی فروشانی

3.

قیمتهای خوشهای در بازار سرمایه ایران و علل موثر بر آن

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 297-312
مسلم پیمانی فروشانی؛ امیرحسین ارضاء؛ محمدمهدی بحرالعلوم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب