1.

رسانه‌ها و مسأله هویت جنسیتی بازنمایی شده (رهیافتی تحلیلی به مناقشه تاریخی نقش رسانه‌ها در بازتولید و ترویج نابرابری جنسیتی)

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، دی 1394، صفحه 7-18
ثریا احمدی؛ سید وحید عقیلی؛ سید محمد مهدی زاده؛ افسانه مظفری

2.

موسیقی، رسانه‌ای در حفظ و اشاعه فرهنگ ملی در میان مخاطبان نسل سوم

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 87-93
محمد رضا حقیقی؛ افسانه مظفری؛ مرتضی بهنام؛ نرگس ریاضتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب