1.

ارایۀ الگوریتم نوین طراحی توأم با مدل سازی و ارزیابی مقایسه ای برای سیستم های مرکب پیل سوختی تولید مجدد

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 399-416
حسین قدمیان؛ فریده عتابی؛ حسنعلی ازگلی

2.

ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های بازیافت انر‍ژی در نیروگاه گازی کرمان با دیدگاه کاهش آلودگی هوا

دوره 11، شماره 2، تیر 1388، صفحه 15-24
محمد جواد جعفری؛ فریده عتابی؛ زهرا عابدی؛ رضا ملکی

3.

برآورد صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش خسارات وارد بر سلامت حاصل از احداث یک جایگاه سوخت رسانی CNG در مقایسه با بنزین در شهر تهران

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 51-59
فریده عتابی؛ کامران ماهوتچی سعید؛ زهرا عابدی

4.

بررسی امکان پذیری به کارگیری سلول های فتوولتائیک جهت روشنایی معابر در منطقه 22 شهرداری تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1384، صفحه 2-9
مجید عباس پور؛ فریده عتابی؛ پونه سعیدی

5.

بررسی میزان پراکنش اکسیدهای ازت و گوگرد از چهار نیروگاه کشور

دوره 10، شماره 2، تیر 1387، صفحه 23-33
عبدالرضا کرباسی؛ فریده عتابی؛ ناهید اسلامی علیشاه

6.

بررسی منافع اجتماعی جایگزینی CNG به جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران

دوره 13، شماره 2، تیر 1390، صفحه 67-78
زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ محمد صوفی

7.

بررسی منافع اجتماعی جایگزینی CNG به جای بنزین در تاکسی‌های شهر تهران

دوره 13، شماره 3، مهر 1390، صفحه 39-48
زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ محمد صوفی

8.

بررسی نقش خروجی سیستم های تهویه بین ایستگاهی نیمه شمالی خط یک مترو تهران در کیفیت هوا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 39-50
محمدجواد جعفری؛ فریده عتابی؛ محمد خرم

9.

بررسی هزینه اجتماعی SO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 47-57
مهدی صادقی؛ زهرا عابدی؛ فریده عتابی؛ معصومه ترکی

10.

تحلیل و ارزیابی اثر گذاری سیستم توربوشارژ بر مصرف سوخت و میزان آلاینده های خروجی اتوبوسهای گاز سوز نمونه منتخب «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران»

دوره 8، شماره 2، تیر 1385، صفحه 7-24
ابوالقاسم امامزاده؛ حسین قدمیان؛ فریده عتابی؛ سامان چهرازی

11.

کمینه سازی ضایعات در صنعت آبکاری آلومینیم

دوره 14، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 65-72
سید مصطفی خضری؛ فریده عتابی؛ مهدی برقعی؛ فاطمه اکبری

12.

کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 109-116
سید مصطفی خضری؛ نبی الله منصوری؛ فریده عتابی؛ آزاده صدقی نیا

13.

مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد

دوره 9، شماره 2، تیر 1386، صفحه 37-46
قاسمعلی عمرانی؛ فریده عتابی؛ مهربان صادقی؛ بهمن بنایی قهفرخیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب