1.

ارتباط میان رابطه خویشاوندی مقتول با قاتل و تصمیم اولیای‏دم در پرونده‏های قتل عمد (تحلیل موردی پرونده‏های قتل عمد در استان تهران)

دوره 18، شماره 3(پیاپی53)، مهر 1401، صفحه 151-176
شقایق اکبری؛ قاسم قاسمی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت

2.

اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، اسفند 1396، صفحه 153-184
بهروز نوروزی؛ نسرین مهرا؛ علی صفاری؛ محمد علی مهدوی ثابت

3.

افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بین‌المللی)

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، اسفند 1396، صفحه 11-47
محمد اشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ بهزاد رضوی فرد؛ یاسین صعیدی

4.

بررسی تطبیقی ماهیت وآثار شبهات رافع مجازات در فقه، نظام کیفری ایران و آمریکا

دوره 15، شماره 4(پیاپی42)، دی 1398، صفحه 59-78
هادی رهبری؛ علی صفاری؛ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد آشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت

5.

پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، مرداد 1396، صفحه 56-83
عسل عظیمیان؛ باقر شاملو؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا

6.

تحلیل مفهوم و تفاوت‌های جرایم شدید از اشد

دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، مهر 1397، صفحه 29-50
محمد جوانمردی؛ حسین آقایی میبدی؛ محمد علی مهدوی ثابت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب