1.

بررسی تاثیر تیمار لاکتوکوکوس لاکتیس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر بیان ژنهای مولد آمین‌های بیوژن در سویه‌های استافیلوکوکوس جدا شده از شیر

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3445-3454
محمد علی مسیان مقدم؛ سید امیر علی انوار؛ کیومرث امینی؛ محمد رضا خانی

2.

بررسی ژنهای مولد آنتروباکتین اشرشیاکلی جدا شده از مواد غذایی (گوشت طیور) با روش Multiplex-PCR

دوره 16، شماره2، شهریور 1398، صفحه 2819-2826
فاطمه غلامی؛ صدیقه مهرابیان؛ زهرا طبرسی؛ کیومرث امینی

3.

بررسی وجود ژن‌های مقاوم به کلسیتین(mcr- pmr) در کلبسیلاپنومونیه جداشده از شیر خام با روش Multiplex-PCR

دوره 16، شماره3، آذر 1398، صفحه 2877-2882
نگین ملکی؛ کیومرث امینی؛ غلامرضا جوادی

4.

تشخیص و شناسایی گونه‌های کریپتوسپوریدیوم با استفاده از روش‌های Nested PCR (Nested polymerase chain reaction) و (RFLP) Restriction fragment length polymorphism در گوساله‌های شهرستان شاهرود

دوره 18، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 3477-3486
مصطفی مشکات؛ بهار شمشادی؛ کیومرث امینی

5.

شناسایی مولکولی ژنهای سوبتیلیزین (سوبتیلیزین 3 وسوبتیلیزین 6) در اپیدرموفایتون فلوکوزوم

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 3215-3226
عرفانه خدمتی؛ سیدجمال هاشمی هزاوه؛ منصور بیات؛ کیومرث امینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب