1.

اثر محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم بر استقلال حسابرس

دوره 6، شماره 22، مرداد 1396، صفحه 75-86
رضوان شعبان؛ بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی

2.

آزمون مدل اختلاف نظر اصول سازمانی در حسابرسان درباره گزارش تخلفات حرفه ای حسابرسی

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 59-69
بهزاد نیک کار؛ کیهان آزادی؛ بهمن بنی مهد؛ سعید باقرسلیمی

3.

تاثیر متغیرهای دموگرافیک بر بهبود درک استفاده کنندگان از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه شده در صورت های مالی مصور شرکت ها

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 1-14
نسیم شاه مرادی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد؛ فریدون رهنمای رودپشتی

4.

توانمندسازی روانشناختی و هشداردهی تقلب در حرفه حسابرسی : آزمون نظریه امنیت روانشناختی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 47-58
بهزاد نیک کار؛ کیهان آزادی؛ بهمن بنی مهد؛ سعید باقرسلیمی

5.

رابطه میان دستکاری سود و گزارش غیر مقبول حسابرسی

دوره 6، شماره 23، آذر 1396، صفحه 145-154
فاطمه روزبهانی؛ بهمن بنی مهد؛ مهدی مرادزاده فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب