1.

ارائه مدلی برای بازاریابی درونگرا و برونگرا در بازاریابی دیجیتال

دوره 33، شماره 2 (پیاپی 129)، شهریور 1401
راضیه کوکبی؛ کامبیز حیدرزاده؛ بهرام خیری

2.

ارائه مدل مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کارهای مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی

دوره 30، شماره 2 (پیاپی 117)، تیر 1398، صفحه 101-120
حسین دانش مهر؛ رضا رادفر؛ کامبیز حیدرزاده

3.

برساخت و تجربه زیسته نخبگان صنعت گردشگری از بازاریابی گردشگری به روش داده بنیاد

دوره 32، شماره 2 (پیاپی 125)، مرداد 1400
عباس اسدی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش؛ منصوره علیقلی

4.

پیش بینی برند سازی فراگیر بر اساس رویکرد کیفی و کمی

دوره 31، شماره 2 (پیاپی 121)، تیر 1399
سپهر تاروردیان؛ احمد روستا؛ کامبیز حیدرزاده؛ محمد رحیم اسفیدانى

5.

طراحی الگویی برای برند آفرینی جامع در سازمان‌های برگزارکننده رویدادهای آموزشی غیر دانشگاهی

دوره 29، شماره 3 (پیاپی 114)، آذر 1397، صفحه 74-93
سپهر تاروردیان؛ احمد روستا؛ کامبیز حیدرزاده؛ محمد رحیم اسفیدانى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب