1.

طراحی چارچوبی برای موفقیت مدیریت منابع انسانی سبز با استفاده از رویکرد تفسیری – ساختاری (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان اردبیل)

دوره 24، شماره 4، تیر 1401، صفحه 105-120
محمد محمودی میمند؛ توحید علیزاده حسین حاجلو؛ رضا نوروزی اجیرلو؛ مجتبی اشرفی سلطان احمدی

2.

نقش حاکمیت رابطه ای مشتری در ارتباط بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد محیطی و اقتصادی شرکت (مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی شیراز)

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 159-172
محمد محمودی میمند؛ رضا نوروزی اجیرلو؛ ایمان عزیزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب