1.

بازخوانی انتقادی نسبت به نسیان مقنن درجرم انگاری بارزترین اشکال کودک آزاری در رویکرد جدید قانونگذاری

دوره 19، شماره 3 (پیاپی 57)، آذر 1402، صفحه 35-50
برهان خاطری؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نوروز کارگری

2.

پاسخ‌دهی به بزه‌کاری کودکان و نوجوانان: تخمینی یا ترمیمی

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، مرداد 1396، صفحه 85-121
فرناز رجبی؛ نسرین مهرا

3.

پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، مرداد 1396، صفحه 56-83
عسل عظیمیان؛ باقر شاملو؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا

4.

تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، مهر 1398، صفحه 51-78
حسین فتح آبادی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

5.

«جریان دو زندگی ؛ مسیر تکوین شخصیت جنایی در پرتو خوانشی جرم‏شناختی از کتاب مرگ کسب و کار من است»

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 35-60
گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت

6.

رویارویی با پایداری بزهکاری در سایة بایسته‏ های جرم‏شناسی رشدمدار

دوره 18، شماره4(پیاپی 54)، اسفند 1401، صفحه 83-108
نفیسه باقری؛ شادی عظیم زاده؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت

7.

روان شناسی اقدامات تروریستی: هراس و هراس افکنی

دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، شهریور 1397، صفحه 49-74
نوروز کارگری؛ نسرین مهرا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب