1.

تدوین و ارزیابی آسیب شناس عوامل فرهنگی زمینه ساز گسترش طلاق از دیدگاه صاحبنظران در کشورهای رو به توسعه (نمونه موردی- زنان منطقه یک تهران)

دوره 14، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 205-223
ساناز گلیجانی مقدم؛ سید رضا صالحی امیری؛ کامران محمدخانی؛ عباسعلی قیومی

2.

راهکارهای توسعه توریسم فرهنگی درایران

دوره 3، شماره 1، بهمن 1389، صفحه 91-112
سید رضا صالحی امیری؛ سعید شریفی

3.

طراحی الگوی توسعه سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی

دوره 10، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 27-40
پیمانه عسگری؛ فاطمه فراهانی؛ سید رضا صالحی امیری

4.

مطالعه جامعه شناختی عوامل مؤثّر بر مشارکت نخبگان در سیاستگذاری فرهنگی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 309-325
شیوا مقدم؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی؛ سید رضا صالحی امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب