1.

ارائه مدلی برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 1-20
جواد فرامرز؛ یحیی کامیابی؛ جواد رمضانی

2.

بررسی تأثیر ویژگی‌های روانی مدیران مالی بر افشای اختیاری اطلاعات بر اساس روش معادلات ساختاری

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 31-42
آزاده رفیعی؛ جواد رمضانی؛ مهدی خلیل پور

3.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی و عملکرد تحت شرایط عدم اطمینان محیطی و وجود روابط تجاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 287-302
سید جواد ابراهیمیان؛ عباسعلی پورآقاجان؛ جواد رمضانی

4.

تبیین نقش افق‌های سرمایه گذاری بر مجموعه تصمیمات شرکتی از منظر حاکمیت شرکتی(کنترل های داخلی وافشاء)

دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 43-56
مجید کلانتری؛ جواد رمضانی؛ مهدی خلیل پور؛ یحیی کامیابی

5.

چگونگی تاثیر سطح هورمون تستوسترون بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و گزارش‌گری مالی متقلبانه

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 407-426
عبدالله ذبیح زاده؛ عباسعلی پورآقاجان؛ جواد رمضانی؛ محمدمهدی عباسیان فریدونی

6.

سبک پردازش اطلاعات ومدیریت سود: آزمون نظریه خودشناختی – تجربی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 373-390
سارا کریم پور امشلی؛ بهمن بنی مهد؛ جواد رمضانی؛ مهدی خلیل پور

7.

عدم اطمینان محیطی، مدیریت سود و بازده سهام (نقش تعدیل کننده توانایی مدیران)

دوره 7، شماره 26، تیر 1397، صفحه 121-132
سید محمد رضا رییس زاده؛ جواد رمضانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب