1.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ورفتارشهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، مهر 1397، صفحه 107-122
نادی علیزاده؛ فرانک پایدار؛ زبیده ولی پور

2.

.بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 87-101
نادی علیزاده؛ فرانک پایدار؛ حمزه علی انصاری

3.

تأثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر انعطاف‌پذیری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهر چمستان

دوره 15، شماره 52، مرداد 1400، صفحه 81-105
محسن رضایی؛ نادی علیزاده؛ فرانک پایدار

4.

تاثیر فناوری اطلاعات بر امنیت شغلی با نقش میانجی مهندسی اجتماعی در مجتمع ورزشی آموزشی محمودآباد

دوره 15، شماره 54، بهمن 1400، صفحه 1-10
ندا صالحی؛ نادی علیزاده

5.

رابطه بین هوش سازمانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان آمل

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 38)، دی 1396، صفحه 93-109
نادی علیزاده؛ آسیه یحیی زاده

6.

نقش میانجیگری یادگیری فردی در رابطه یادگیری الکترونیکی و پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد)

دوره 13، شماره4 (پیاپی 46)، بهمن 1398، صفحه 97-114
نادی علیزاده؛ مریم رضایی

7.

نقش هوشمندسازی مدارس و راهبردهای فراشناختی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه مدارس هوشمند شهر چمستان)

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 36-55
علی محمدزاده؛ نادی علیزاده؛ فرانک پایدار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب