1.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ورفتارشهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، مهر 1397، صفحه 107-122
نادی علیزاده؛ فرانک پایدار؛ زبیده ولی پور

2.

.بررسی رابطه بین مدیریت دانش با هوش سازمانی و چابکی سازمان در بین مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

دوره 14، شماره 2 (پیاپی 48)، تیر 1399، صفحه 87-101
نادی علیزاده؛ فرانک پایدار؛ حمزه علی انصاری

3.

تأثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر انعطاف‌پذیری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهر چمستان

دوره 15، شماره 52، مرداد 1400، صفحه 81-105
محسن رضایی؛ نادی علیزاده؛ فرانک پایدار

4.

نقش هوشمندسازی مدارس و راهبردهای فراشناختی بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه مدارس هوشمند شهر چمستان)

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 36-55
علی محمدزاده؛ نادی علیزاده؛ فرانک پایدار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب