1.

ارزیابی غلظت جیوه در موی دندان پزشکان و بررسی عوامل موثر بر آن

دوره 12، شماره 3، مهر 1389، صفحه 149-160
قاسم ذوالفقاری؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری؛ سقراط فقیه زاده

2.

ارزش گذاری اقتصادی (تفرجی) پارک جنگلی سی سندگان

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 103-110
عباس اسماعیلی ساری؛ کامیار کاویان پور

3.

ارزشگذاری اقتصادی - تفرجگاهی پارک جنگلی طالقانی

دوره 9، شماره 3، اسفند 1386، صفحه 83-92
کتایون پیشکاری؛ عباس اسماعیلی ساری

4.

ارزشگذاری خسارت وارده ناشی از مواد نفتی بر پوشش گیاهی تالاب شادگان

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 21-30
عباس اسماعیلی ساری؛ کرامت الله ایماندل؛ شاروسین شاروسین

5.

بررسی آلودگی میکروبی رودخانه هراز و تعیین کاربری های مجاز آب رودخانه با توجه به استانداردهای جهانی

دوره 13، شماره 4، دی 1390، صفحه 81-94
ناهید شهسواری پور؛ عباس اسماعیلی ساری

6.

بررسی غلظت جیوه در بافت کبد و موی شغال طلایی در سواحل مرکزی استان مازندران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 143-151
حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری

7.

بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 107-113
مهرزاد کشاورزی فرد؛ علی ماشینچیان مرادی؛ سید محمد رضا فاطمی؛ عباس اسماعیلی ساری

8.

بررسی مقایسه ای نقش موانع فیزیکی و بیولوژیک در کاهش آلودگی صوتی حدفاصل پارک جنگلی نور تا پارک جنگلی سی سنگان ، نور ، ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 79-86
لیلا فتحی نجف آبادی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمود قاسمپوری

9.

تعیبن ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی به روش هزینه سفر ( T.C.M )

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 61-70
سمیه سعودی شهابی؛ عباس اسماعیلی ساری

10.

تعیین کیفیت بهداشتی هوای تهران در سال 1383 با استفاده از شاخص کیفیت هوا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 33-38
سهیل سبحان اردکانی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ مهرداد چراغی؛ لیما طیبی؛ محمود قاسمپوری

11.

تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه‌های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 139-148
فرشید قربانی؛ حبیب اله یونسی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری؛ ملیحه امینی؛ علی دانشی

12.

گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال 1378

دوره 1، شماره 4، دی 1378، صفحه 63-77
عباس اسماعیلی ساری؛ صابر خدابنده؛ بهروز ابطحی؛ جعفر سیف آبادی؛ هادی ارشادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب