1.

ارزیابی کیفیت افشای پایداری و تاثیر آن بر عملکرد پایداری مبتنی بر تئوری مشروعیت

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 275-296
غلامحسین پورغلامی دافچاهی؛ محمود صمدی لرگانی؛ رضیه علی خانی؛ محمدرضا پورعلی

2.

الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی یکپارچه در جامعه حسابداران رسمی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 223-239
رحمت مشغولی چافی؛ محمود صمدی لرگانی؛ عبدالصمد خلعتبری لیماکی

3.

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و رفاه مالی و رفتار مالی جامعه حسابداران رسمی ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 61-74
امید شهیر؛ م صمدی لرگانی؛ غلامرضا محفوظی؛ محمدرضا پورعلی

4.

بررسی مقایسه‌ای نگرش حسابرسان کارآفرین و غیر کارآفرین به عوامل مؤثر بر استقلال آن‌ها

دوره 7، شماره 27، مهر 1397، صفحه 83-94
محمود صمدی لرگانی صمدی لرگانی؛ ناهید فاضل‌فر

5.

تاثیر نقش تعدیلگری ویژگیهای حسابرس مستقل بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 81-93
سولماز فرزدقی؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی نوده؛ محمود صمدی لرگانی

6.

تاثیرویژگی تاریک شخصیت بر رفتارشهروندی سازمانی حسابرسان: آزمونی از نظریه خودتعیین کنندگی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 381-396
فاطمه آزره؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی لرگانی؛ زهرا دیانتی دیلمی

7.

تبیین ابعاد کمّی و کیفی افشای اطلاعات آتی در گزارش سالانه شرکت ها در ایران

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 459-472
ندا آقایی متعلقی؛ رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ محمود صمدی لرگانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب