1.

ارتقای سطح کارایی سرمایه‌گذاری براساس کاهش سوگیری رفتاری مدیران: رویکرد تحلیل ویکور خاکستری

دوره 11، شماره 42، تیر 1401، صفحه 579-609
محمد فریدونی؛ نادر رضایی؛ عسگر پاکمرام؛ رسول عبدی

2.

ارزیابی تاثیر انگیزش نمایندگی مدیران برانتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در چارچوب تئوری چشم انداز

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 153-170
نجف کرمی؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام

3.

تاثیر شاخص‌های عملکرد اجتماعی بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 729-745
صابر اکبریان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ نادر رضایی؛ رسول عبدی

4.

طراحی الگوی شناسایی عوامل برانگیختگی استرس حسابرسان

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 599-620
اصغر امیری؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی

5.

کیفیت عملکرد مدیریت، اطمینان اطلاعاتی و اطمینان بازار

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 309-331
محمد هاشمی خواه؛ عسگر پاک مرام؛ نادر رضایی؛ احمد محمدی

6.

مدلسازی ریسک همبستگی نکول در شبکه مالی بر مبنای مدل تقلیل یافته

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 101-122
ناصر حقی سیف الدین؛ رسول عبدی؛ نادر رضایی؛ یعقوب اقدم مزرعه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب