1.

بررسی تصفیه پذیری شیرابه کارخانه کمپوست شرکت کود آلی گیلان با استفاده از فیلترهای بیهوازی ( با جریان رو به پایین و رو به بالا)

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 43-50
امیر حسام حسنی؛ نادر مختارانی؛ اصغر بیات فرد

2.

بررسی علمکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی ( SBR ) در تصفیه پساب های صنعتی حاوی فنل سولفونیک اسید

دوره 10، شماره 2، تیر 1387، صفحه 1-12
علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ حبیبه ربیعی هاشمی

3.

بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 15-30
علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ امیر حسین ملک احمد

4.

بررسی عملکرد سیستم تصفیه بیولوژیکی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

دوره 13، شماره 2، تیر 1390، صفحه 13-26
مهدی برقعی؛ امیر حسام حسنی؛ رویا شریفی

5.

بررسی عملکرد سیستم غشایی نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین نیکل، کروم و کادمیوم از فاضلاب های صنعتی

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 1-12
امیر حسام حسنی؛ سید مهدی برقعی؛ مریم محمدی

6.

بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 1-10
امیر حسام حسنی؛ امیر حسین جاوید؛ علی ترابیان؛ سید مرتضی حسینیان؛ امیر حیات بخش

7.

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی در منابع آب زیرزمینی روستاهای شهرستان اسلامشهر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 195-200
امیر حسام حسنی؛ محمد رضا خانی؛ مجتبی صیادی؛ ولی الله قدمی؛ حمید رضا خستو

8.

تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1383، صفحه 45-55
علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ فرزام بابایی؛ فرنوش بشکوه

9.

تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 47-64
سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ امیر حسام حسنی؛ کتایون ورشوساز

10.

دستورالعمل طراحی برکه‌های تبخیری به منظور دفع مواد زاید خطرناک مایع

دوره 12، شماره 2، تیر 1389، صفحه 29-44
امیر حسام حسنی؛ امیر حسین جاوید؛ فرامرز ناصری

11.

مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 15-20
محمدرضا شاه منصوری؛ علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ اطهر افلاکیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب