1.

بررسی آثار بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی انار کرمان و کیفیت آب منطقه با استفاده از نمودارهای تشخیص کیفیت

دوره 7، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 77-88
نعمت اله جعفرزاده؛ امیرحسام حسنی؛ علی زین الدینی میمندی؛ علی حسیبی

2.

بررسی اثرات زیست محیطی طرح های تغذیه مصنوعی آبخوان ها در استان یزد(مطالعه موردی: زیر حوضه آبخیز دشت یزد- اردکان)

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 27-36
مسعود منوری؛ مریم مروتی؛ امیرحسام حسنی؛ پروین فرشچی؛ زهرا روستا

3.

بررسی احتمال خوردگی در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اهواز با کاربرد قانون سرب و مس

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 65-74
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ جاسم سواری؛ امیرحسام حسنی؛ قدرت لله شمس خرم‌آبادی

4.

بررسی آلودگی‌های ناشی از پمپ بنزین های سطح شهر تهران بر روان آب های سطحی اطراف پمپ بنزین ها

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 387-397
امیرحسام حسنی؛ گلناز سجادی نائینی

5.

بررسی روشهای تصفیه پساب صنایع تولید ورق قلع اندود و گالوانیزه

دوره 7، شماره 3، مهر 1384، صفحه 2-11
علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ لیلا اوشک سرائی

6.

بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه های تولید فرآورده های لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن

دوره 8، شماره 2، تیر 1385، صفحه 39-46
علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ مهدی برقعی؛ اکبر رجبی

7.

تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)

دوره 1، شماره 4، دی 1378، صفحه 1-22
علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ کرامت الله ایماندل

8.

حذف انتخابی فلزات سنگین از محلول کلرور فریک ناشی از فرآیند اسیدشویی ، توسط ترسیب به وسیله نمک های سولفید

دوره 6، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 35-46
امیرحسین جاوید؛ امیرحسام حسنی؛ گیتا گلشنی

9.

مدل ریاضی رآکتور بیوفیلمی با بستر متحرک ( MBBR ) در تصفیه فاضلاب های شور

دوره 7، شماره 4، دی 1384، صفحه 2-15
مهدی برقعی؛ امیرحسام حسنی؛ نسرین امانی؛ امیرحسین جاوید

10.

مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 21-28
علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ مهرنوش سماک عابدی

11.

مقایسه عملکرد دو روش اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی

دوره 9، شماره 3، اسفند 1386، صفحه 1-12
امیرحسام حسنی؛ امیرحسین جاوید؛ مهدی برقعی؛ سیدعی اصغر چاوشباشیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب