1.

ارائه الگوی بومی اجرای خط مشی های قضائی: با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی فازی

دوره 12، 2(پیاپی 42تابستان 1400)، شهریور 1400، صفحه 1-29
رقیه کشوریان ازاد؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی

2.

تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی در قوه قضائیه بر اساس مدل ناکامورا و اسمال وود

دوره 10، 1( پیاپی 33 بهار 1398)، خرداد 1398، صفحه 85-103
اکبر اعتباریان؛ رقیه کشوریان ازاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب