1.

ارائه مدل قیمت‌گذاری خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مستقل به روش ترکیبی کیفی،دلفی فازی و تفسیری- ساختاری (ISM)

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 169-194
موسی الرضا زنگانه؛ جمادوردی گرگانلی دوجی؛ ارش نادریان؛ مریم بخارائیان

2.

بررسی تاثیر مادی‌گرایی هیأت مدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکت

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 187-202
آزاده افضلی؛ مجید اشرفی؛ ارش نادریان؛ جمادوردی گرگانلی دوجی

3.

شناسایی ابعاد رفتار اخلاق حرفه ای حسابرسان با تأکید بر فضای اخلاقی از طریق رویکرد تحلیل کیفی محتوا

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 365-378
محمدعلی بهاری سجهرود؛ علی خوزین؛ جمادوردی گرگانلی دوجی؛ ارش نادریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب