1.

بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت

دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 131-168
محمدرضا کاظمی نافچی؛ داوود نصیران؛ سید محمد هادی مهدوی؛ رضا عباسیان

2.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم

دوره 15، شماره1(پیاپی29)، فروردین 1401، صفحه 120-140
داوود نصیران؛ محمدرضا کاظمی نافچی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ رضا عباسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب