1.

شناسایی شاخصه‌های مؤثر بر ریسک حسابرسی مالیاتی با روش ترکیبی اکتشافی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1399، صفحه 120-140
فروغ حیرانی؛ حسین زارعیان؛ محمود معین الدین

2.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسابداران با استفاده از نظریه مثلث تقلب

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 123-138
احسان محمدی مقدم؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی

3.

شناسایی و رتبه بندی مولفه ها و شاخص های گزارشگری یکپارچه مبتنی بر وب با رویکرد گزارشگری شهروند شرکتی با استفاده از تکنیک ترکیبی دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

دوره 9، شماره 36، دی 1399، صفحه 229-250
فاطمه داروغه حضرتی؛ اکرم تفتیان؛ محمود معین الدین

4.

واکاوی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر اساس تحلیل محتوای کیفی و غربال سازی فازی

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 169-185
الهام زارع زاده؛ محمود معین الدین؛ حسن دهقان دهنوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب