1.

ارایه الگویی در رابطه با سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران با مولفه‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 51-65
بهاره جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ کیوان کاکابرایی

2.

الگویابی و رتبه‌بندی عوامل اثر‌‌گذار بر تردیدحرفه‌ای حسابرسی با استفاده از روش کیفی فراترکیب

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 433-453
راضیه رحیمی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ روح الله جمشیدپور

3.

بررسی تاثیر شدت هزینه های زیست محیطی اجباری و اختیاری بر عملکرد مالی در شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 45-60
صالح شهابی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ سید رضا هاشمی

4.

بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ارتقاء اخلاق حرفه‌ای حسابرسی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 337-352
مهرداد کیانی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ جواد مسعودی

5.

شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی اخلاق با استفاده از روش داده بنیاد

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 61-72
اکبر عباس زاده؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ جواد مسعودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب