1.

ارایه الگویی در رابطه با سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران با مولفه‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

دوره 11، شماره 43، مهر 1401، صفحه 51-65
بهاره جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ کیوان کاکابرایی

2.

ارائه مدل عملکرد مالی بر اساس افشای اطلاعات زیست محیطی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 17-38
مریم آبگینه؛ مهرداد قنبری؛ محمود رحمانی

3.

الگویابی و رتبه‌بندی عوامل اثر‌‌گذار بر تردیدحرفه‌ای حسابرسی با استفاده از روش کیفی فراترکیب

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 433-453
راضیه رحیمی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ روح الله جمشیدپور

4.

بررسی تاثیر شدت هزینه های زیست محیطی اجباری و اختیاری بر عملکرد مالی در شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 44، دی 1401، صفحه 45-60
صالح شهابی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ سید رضا هاشمی

5.

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تفکر انتقادی حسابرسان؛ ارائه یک مدل مفهومی

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 23-42
پژمان اعتمادفروغی؛ مهرداد قنبری؛ فرهاد شاه ویسی؛ مختار عارفی

6.

شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی اخلاق با استفاده از روش داده بنیاد

دوره 13، شماره 50، تیر 1403، صفحه 61-72
اکبر عباس زاده؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ جواد مسعودی

7.

نقش اطلاعات حسابداری در پیش بینی تولید ناخالص داخلی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1403، صفحه 233-250
ناصر ریاحی نسب؛ بابک جمشیدی نوید؛ علیرضا مرادی؛ مهرداد قنبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب