1.

تحلیل جامعه شناختی مصرف شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهمن 1398، صفحه 37-54
لیلا فتحی؛ علی رضا کلدی؛ باقر ساروخانی

2.

مطالعه کیفی تعارض نقش شغلی - خانوادگی زنان معلم در شهر ساوه

دوره 14، شماره 56، آذر 1401، صفحه 21-40
لیلا فتحی؛ طیبه قاسمی

3.

مطالعه کیفی مسئولیت‏پذیری اجتماعی در بین معلمان مرد شهرستان پلدشت

دوره 15، شماره 58، خرداد 1402، صفحه 47-66
لیلا فتحی؛ احد طالونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب