1.

برآورد بیوماس روزمینی جنگل در جنگل های هیرکانی با استفاده از داده های ماهواره ای

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1-13
محدثه قنبری مطلق؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسداله متاجی؛ رضا اخوان

2.

پهنهبندی مناطق دارای پتانسیل زوال بلوط ایرانی با تکنیک تاپسیس و عوامل موثر بر آن در جنگلهای ایلام

دوره 23، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 213-227
محمد جواد مرادی؛ هادی کیادلیری؛ ساسان بابایی کفاکی؛ حسین باخدا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب