1.

ارزشیابی محل دفن مواد زاید جامد کرج به روش غربال منطقه‌ای و محلی

دوره 15، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 85-96
سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ فاطمه علی‌اوسطی

2.

بررسی اجمالی امکان دفن پسماندهای شهری استان تهران بر اساس روش اولکنو

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 37-46
سیدمعسود منوری؛ نعمت الله خراسانی؛ قاسمعلی عمرانی؛ پریناز ارباب

3.

بررسی جنبه های خاص مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های غیر دانشگاهی شهر رشت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 96-105
سیدداود اشرفی؛ قاسمعلی عمرانی؛ رامین نبی زاده

4.

بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفنالات PET به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 1-16
قاسمعلی عمرانی؛ منوچهر وثوقی؛ رویا مافی غلامی

5.

بررسی کمیت و کیفیت مواد زائد جامد و قابلیت بازیافت آن در استان سیستان و بلوچستان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1385، صفحه 11-18
قاسمعلی عمرانی؛ افشین ملکی؛ علی شرافت مولا

6.

بررسی مدیریت مواد زاید جامد هتل ها در منطقه 6 شهر تهران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 89-96
منیره مجلسی؛ قاسمعلی عمرانی؛ پریسا الهی

7.

بررسی معیارهای مکان یابی ایستگاه انتقال زباله منطقه 22 کلان شهر تهران از نظر ملاحظات زیست محیطی هوا و شیرابه

دوره 14، شماره 2، تیر 1391، صفحه 147-160
قاسمعلی عمرانی؛ امیرحسین جاوید؛ الهام رمضانعلی

8.

بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع یا بازیافت زایدات ساختمانی مطالعه موردی شهر تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1384، صفحه 52-61
قاسمعلی عمرانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود منوری؛ ندا یوسفی

9.

بررسی و مقایسه دو روش کمپوست و دفن پسماندها در شهر خمین با تاکید بر جنبه های اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 111-120
مهدیه رضایی؛ سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی

10.

تعیین الگوی مدیریت مواد زائد جامد در منطقه شهر ری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 47-64
سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ امیر حسام حسنی؛ کتایون ورشوساز

11.

کاربرد جاذب های معدنی و آلی برای آزمایش پسمان های مایع هسته ای با سطح اکتیویته پایین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 21-32
فرامرز معطر؛ قاسمعلی عمرانی؛ سام حایری پور

12.

مالیات بر نیتروژن، عاملی جهت نیل به پایداری مکان های دفن

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 59-72
قاسمعلی عمرانی؛ نسترن رحیمی

13.

مدیریت جمع آوری پسماندهای خانگی با کاربرد نرم افزارWAGS (مطالعه موردی منطقه 22 شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 3، مهر 1389، صفحه 127-136
عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ لیلا ظاهری

14.

مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد

دوره 9، شماره 2، تیر 1386، صفحه 37-46
قاسمعلی عمرانی؛ فریده عتابی؛ مهربان صادقی؛ بهمن بنایی قهفرخیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب