1.

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

دوره 1، شماره 4، دی 1378، صفحه 78-88
فرامرز معطر؛ مجید عباسپور؛ محمود شریعت؛ سرور اعظم کیایی نژاد

2.

ارزیابی اجرای اقدامات بهینه مدیریت انرژی در بخش خانگی و تجاری کلان شهرها با استفاده از روش SWOT ( مطالعه موردی: کلان شهر تهران)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 241-251
سمیرا خدیوی؛ مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی

3.

ارزیابی پخش میکروارگانیسم در اتمسفر با مدل های گوسی و غیرگوسی

دوره 1، شماره 4، دی 1378، صفحه 1-22
مجید عباسپور؛ سید احمد میرزایی؛ یدالله دانش

4.

ارزیابی تغییرات اقلیم و پیش بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی ایران در دهه آینده

دوره 16، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 1-12
اندیشه شیعه بیگی؛ مجید عباسپور؛ محمد سلطانیه؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ زهرا عابدی

5.

ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی یک واحد آموزشی با استفاده از روش FMEA

دوره 12، شماره 3، مهر 1389، صفحه 61-70
جعفر نوری؛ مجید عباسپور؛ مینا ترابی فرد

6.

بررسی تلفیق مدل های انتقال جرم و تجزیه بیولوژیگی هیدروکربن های پلی آروماتیک (PAHs) در سیستم تصفیه پساب - توسعه مدل

دوره 2، شماره 1، فروردین 1379، صفحه 1-14
مجید عباسپور؛ رضا مرندی

7.

بررسی جذب بیولوژیکی سلنیت (Seo) توسط گونه قارچی Rhizopus arrhizus بر پایه مطالعه تاثیر pH و غلظت بیومس

دوره 3، شماره 3، مهر 1380، صفحه 43-56
رضا مرندی؛ منوچهر وثوقی؛ مجید عباسپور؛ مهدی برقعی؛ سید علی سید باقری

8.

بررسی خطرها و ارزیابی ریسک HSE فازهای ساخت تا تولید پروژه‌های صنعت نفت و گاز(مطالعه موردی شرکت پتروپارس)

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 1-14
مجید عباسپور؛ پروین نصیری؛ تورج دانا؛ ساناز توتونچیان

9.

بررسی و مدلسازی فیزیکی اطفاء حریق چاه های نفت با استفاده از توربوجت مستقر روی بارج

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 1-14
مجید عباسپور؛ داریوش منصوری

10.

برنامه جامع کنترل خطرات زیست محیطی ناشی از حوادث شیمیایی

دوره 6، شماره 2، تیر 1383، صفحه 1-10
مجید عباسپور؛ مجید شفیع پور؛ نبی الله منصوری

11.

پیش بینی آلودگی صوتی در مسیر راه آهن شهری (مترو) تهران - کرج - مهرشهر

دوره 1، شماره 2، تیر 1378، صفحه 1-16
مجید عباسپور؛ فائزه میرحیدری؛ پروین نصیری

12.

تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه خرسان و بررسی روند تغییرات سالیانه آن

دوره 15، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-11
مجید عباسپور؛ امیر حسین جاوید؛ اوین حبیبی

13.

شبیه سازی جریان هوا در اطراف ساختمان ها و دیوارهای عمودی

دوره 1، شماره 3، مهر 1378، صفحه 1-26
مجید عباسپور؛ یداله دانش

14.

طراحی و بهینه سازی یک سیستم بیوفیلتر برای تخریب زیستی بخارات فنل در مقایس آزمایشگاهی و ارزیابی راندمان آن

دوره 4، شماره 2، تیر 1381، صفحه 75-80
فریده گلبابائی؛ امیرحسین میرزایی؛ مجید عباسپور؛ بابک بنکدارپور

15.

طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل کنترل فیوم های جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 41-58
فریده گلبابایی؛ مجید عباسپور؛ مسعود شیخ انصاری

16.

کاربرد تکنولوژی پاک در صنعت آبکاری, راهکار عملی و اجرایی کاهش آلودگی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 33-48
محمود شریعت؛ مجید عباسپور؛ جعفر نوری؛ ناصر کیوانی

17.

مدیریت حفظ محیط زیست نوار سواحل جنوبی دریای خزر (سازماندهی و مسائل اداری)

دوره 3، شماره 4، دی 1380، صفحه 1-20
مجید عباسپور؛ پروین فرشچی؛ سید مسعود منوری؛ ماریا محمدی زاده

18.

مدیریت زیست محیطی سایت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای توسعه پایدار

دوره 3، شماره 1، فروردین 1380، صفحه 61-72
جعفر نوری؛ مجید عباسپور؛ آرش یوسفی

19.

مدل سازی حرکت لکه نفتی در یک مخزن بر اثر جریان های ورودی و خروجی

دوره 5، شماره 3، مهر 1382، صفحه 1-12
مجید عباسپور؛ سعیدرضا صباغ یزدی؛ امیرحسین جاوید؛ سید احمد میرباقری

20.

مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

دوره 12، شماره 2، تیر 1389، صفحه 1-18
مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی؛ عاتکه پهلوان؛ حمید رحیمی پور انارکی؛ سعید مطهری

21.

ویژگی های کیفی پساب و لجن چهار تصفیه خانه فاضلاب جوامع کوچک تهران مورد استفاده در کشاورزی

دوره 1، شماره 3، مهر 1378، صفحه 90-95
کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ رضا اسدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب