1.

ارایه راهکارهای اجرایی و مدیریتی جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان های عمومی

دوره 10، شماره 3، مهر 1387، صفحه 37-50
جعفر نوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ هستی برقعی پور؛ علیرضا طاهری

2.

ارزیابی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلا (مطالعه موردی: رودخانه هراز)

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 327-348
میترا توکل؛ منصوره شایقی؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرضا کرباسی

3.

بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1386، صفحه 19-28
رضا ارجمندی؛ عبدالرضا کرباسی؛ رکسانا موگویی

4.

بررسی غلظت و منشا عناصر سنگین در رسوبات بستر رودخانه شیرود

دوره 8، شماره 3، مهر 1385، صفحه 43-53
مرجانه خراط صادقی؛ عبدالرضا کرباسی

5.

بررسی کیفی آب رودخانهی کارون در بازهی اهواز با استفاده از شاخص کیفی آب

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 49-60
مژده مددی نیا؛ سید مسعود منوری؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدمحمد باقرنبوی؛ ابراهیم رجب زاده

6.

بررسی کمی و کیفی پسماندهای شیمیایی خطرناک جهت ارایه راهکارهای کمینه سازی در پالایشگاه تهران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 55-77
فرزانه جعفری گل؛ عبدالرضا کرباسی؛ پروین نصیری

7.

بررسی میزان پراکنش اکسیدهای ازت و گوگرد از چهار نیروگاه کشور

دوره 10، شماره 2، تیر 1387، صفحه 23-33
عبدالرضا کرباسی؛ فریده عتابی؛ ناهید اسلامی علیشاه

8.

بررسی منابع آلاینده رودخانه هراز و ارایه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل آن

دوره 9، شماره 3، اسفند 1386، صفحه 61-70
عبدالرضا کرباسی؛ فرزاد کلانتری

9.

بررسی منشأ و دسترسی بیولوژیکی عناصر سنگین در خاک ارتفاعات شمال غرب تهران

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 29-42
عبدالرضا کرباسی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ فرامرز معطر؛ زهره برزگری

10.

بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع یا بازیافت زایدات ساختمانی مطالعه موردی شهر تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1384، صفحه 52-61
قاسمعلی عمرانی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مسعود منوری؛ ندا یوسفی

11.

پیش بینی میزان و نحوه پراکنش گاز H2S ، خروجی از نیروگاه زمین گرمایی سبلان و روش کنترل H2S در نیروگاه های زمین گرمایی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 25-32
عبدالرضا کرباسی؛ فریده عنابی؛ سپیده سحر محمدمیرزائی

12.

تاثیرآلودگی هوا برغلظت عناصر سنگین در خاک پارک ملت

دوره 11، شماره 4، دی 1388، صفحه 51-64
عبدالرضا کرباسی؛ فرامرز معطر؛ مسعود منوری؛ سعیده سادات مسیبی

13.

خصوصیات فیزیکی - شیمیایی آلودگی حاصل از فلزات سنگین در آب رودخانه سیاهرود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1379، صفحه 49-66
عبدالرضا کرباسی؛ زیبا کاظمی؛ نسترن رحیمی

14.

کاربرد تجارت الکترونیک در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی های زیست محیطی ( نوشتار تحلیلی )

دوره 8، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 106-115
عبدالرضا کرباسی؛ شهره مستور طهرانی

15.

مدیریت جمع آوری پسماندهای خانگی با کاربرد نرم افزارWAGS (مطالعه موردی منطقه 22 شهرداری تهران)

دوره 12، شماره 3، مهر 1389، صفحه 127-136
عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ قاسمعلی عمرانی؛ لیلا ظاهری

16.

مدل سازی انتشار ذرات معلق با بکارگیری مدل ADMS - Urban

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 1-16
فریده عنابی؛ مجید عباس پور؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزا حسینی

17.

مطالعات پایه و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه های برق آبی (نمونه موردی نیرو گاه سردآبرود)

دوره 12، شماره 2، تیر 1389، صفحه 1-18
مجید عباسپور؛ عبدالرضا کرباسی؛ عاتکه پهلوان؛ حمید رحیمی پور انارکی؛ سعید مطهری

18.

مقایسه شاخص های Igeo و EF در برآورد شدت آلودگی های زیست محیطی رودخانه شیرود به منظور حفظ معیارهای توسعه پایدار

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 29-39
مرجانه خراط صادقی؛ عبدالرضا کرباسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب