1.

رابطه حکمرانی خوب با توسعه شهر خلاق فرهنگی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 157-172
مهنوش خزایی؛ محسن عامری شهرابی؛ فرامرز ملکیان

2.

شناسایی عوامل موثر بر رشد سخاوت سازمانی براساس روش پدیدارشناسی

دوره 14، شماره 1 (پیاپی 47)، اردیبهشت 1399، صفحه 67-81
محسن عامری شهرابی؛ مریم امانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب