1.

ارزیابی ارتباط برنامه های وفاداری، وفاداری مشتری و مولفه های وابسته (مطالعه موردی شرکت های توزیع دارو)

دوره 8، شماره 21، اسفند 1392، صفحه 119-140
سجاد شمسی گوشکی؛ محمد سلگی؛ محمد مهدی بهرام زاده

2.

ارزیابی تأثیر بین اعتماد، تعهد و کیفیت ارتباط در صنعت خرده فروشی (مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهروند)

دوره 18، شماره 4 (پیاپی71)، دی 1385، صفحه 27-39
کامبیز حیدرزاده؛ الهه ملایی

3.

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت خریدار در زنجیره تامین (مطالعه موردی: کارخانجات مواد غذایی استان اصفهان)

دوره 4، شماره 7، مهر 1388، صفحه 69-98
محمد علی عبدالوند؛ آناهیتا شماعی

4.

انتقال ارادی دین و قالب های حقوقی آن با نگاهی بر حقوق فرانسه

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، آذر 1389، صفحه 145-164
داود بزرگمهر؛ علیرضا یزدانیان؛ مسعود رضا رنجبر صحرائی

5.

بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی

دوره 12، 2(24پاییز و زمستان 1398)، اسفند 1398، صفحه 9-40
حسن خدابخشی؛ سیدمحمدرضا آیتی؛ اصغر عربیان

6.

بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران

دوره 22، شماره 1(پیاپی 88)، فروردین 1390، صفحه 69-88
دکتر کامبیز حیدرزاده؛ دکتر فرهاد غفاری؛ سپیده فرزانه

7.

بررسی تاثیر خدمات لذت بخش و اعتماد بر وفاداری مشتریان

دوره 9، شماره 25، دی 1393، صفحه 67-82
ماندانا پناهی وانانی؛ رضا شعبانی

8.

بررسی تاثیر کیفیت ارتباطات و تفاهم با مشتری بر روی گفته های شفاهی مثبت

دوره 8، شماره 18، فروردین 1392، صفحه 1-19
پیمان غفاری آشتیانی؛ مجید زنجیردار؛ ماندانا پناهی وانانی

9.

بررسی تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک بر تعهد مشتریان در صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 20، آذر 1392، صفحه 67-84
حسین وظیفه دوست؛ رضوان امیدزاده

10.

بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، مهر 1389، صفحه 93-110
امید شعبانی

11.

بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و تعهد با عملکرد شغلی

دوره 25، شماره 1 (پیاپی 101)، بهمن 1393، صفحه 13-21
یوسف نامور؛ سریه بهشتی

12.

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت ارتباط مشتری در خلق ارزش برند و قصد خرید آنلاین (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران)

دوره 14، شماره 44، مهر 1398، صفحه 41-59
علی اکبر خادمی؛ هانیه فرازنده

13.

بررسی عوامل و نتایج رفتار های فرانقشی مشتریان خدمات

دوره 6، شماره 13، دی 1390، صفحه 57-73
عباس عباسی؛ محبوبه موسوی؛ سید مجید باقری

14.

بررسی فقهی حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه

دوره 15، شماره1(پیاپی29)، فروردین 1401، صفحه 187-209
مرضیه فراهتی؛ سید محمد صدری؛ عباسعلی فراهتی

15.

بررسی و سنجش میزان هویت محله‌ای شهروندان تهرانی

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1391، صفحه 15-27
مهرداد نوابخش؛ ابراهیم حاجیانی؛ سید محمدرضا بهلول

16.

پژوهشی فقهی، حقوقی در باب عقد عهدی و تملیکی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه)

دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، فروردین 1398، صفحه 47-63
آزاد فلاحی؛ غفور خوئینی

17.

تاثیر رضایت و بی تفاوتی (اینرسی) بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: گوشی تلفن همراه)

دوره 8، شماره 19، مرداد 1392، صفحه 29-46
فاطمه خواجویی؛ شهناز نایب زاده

18.

تفاوت عقود اذنی با نهاد حقوقی اذن

دوره 3، 1 (5 بهار وتابستان 1389)، فروردین 1389، صفحه 65-79
احمدرضا توکلی

19.

رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

دوره 3، شماره1 و 2، شهریور 1390، صفحه 49-57
امیر اشکان نصیری پور؛ خلیل علی محمد زاده؛ پوران رئیسی؛ مهرنوش جعفری

20.

رابطه نقش کارمندان در تشویق رفتارهای شهروندی مشتریان (مورد مطالعه بانک تجارت شعب ممتاز و درجه یک شهر تهران)

دوره 9، شماره 23، تیر 1393، صفحه 41-58
کریم حمدی؛ ندا کرمی

21.

رفع مسئولیت مدنی پزشک با اخذ برائت از بیمار

دوره 3، 2 (6 پاییز وزمستان 1389)، مهر 1389، صفحه 57-73
مهدی خادم سربخش

22.

شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در قالب یک مدل مفهومی

دوره 13، شماره 51، شهریور 1400، صفحه 301-315
مریم احمدی؛ مهدی شریعتمداری؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی

23.

واکاوی تعهدات بر ذمه‌ى میت در حقوق ایران

دوره 10، 1 (19بهار و تابستان 1396)، آذر 1396، صفحه 221-244
سید محمد حسین کاظمی بازاردهی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین ناصری مقدم

24.

واکاوی فقهی و حقوقی مؤلفه اذن بر تحدید تعهدات

دوره 15، شماره2(پیاپی30)، مهر 1401، صفحه 77-101
حمید خان محمدی؛ عباس کریمی(نویسنده مسئول)؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ محمد بهمنیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب