1.

ارائه الگوی جهت سنجش تعاملات علّی میان عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در آموزش عالی (مطالعهای در دانشگاه مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل)

دوره 7، 3( پیاپی 23 پاییز 1395)، دی 1395، صفحه 61-77
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ مینا احمدی

2.

ارائه مدل ساختاری رابطه هوش معنوی، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی) دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 53-63
هادی رزقی شیرسوار؛ عبدالایمان عموئی؛ میر محمد موسوی

3.

ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد)

دوره 7، 4( پیاپی 24 زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 19-36
شاروخ سلطانی؛ سلیمان ایران‌زاده

4.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی (مطالعه موردی شعب بانک رفاه در شهر اراک)

دوره 8، شماره 18، فروردین 1392، صفحه 91-106
سهیل سرمد سعیدی؛ محمد امین جمشیدیان

5.

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های فرهنگی

دوره 8، 4 (پیاپی 26)، دی 1393، صفحه 1-12
عباسعلی قیومی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیده سیمین مرعشی شوشتری

6.

بررسی تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی بر رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد

دوره 23، ویژنامه شماره 96(پاییز1391)، آذر 1391، صفحه 65-76
افسانه زمانی مقدم؛ لیلا پارسا ضیابری؛ سجاد فتحی زاده

7.

بررسی تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی بر رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد

دوره 23، شماره 1,2(ویژه نامه شماره های 94-95 بهاروتابستان1391)، اردیبهشت 1391، صفحه 1-12
افسانه زمانی مقدم؛ لیلا پارسا ضیابری؛ سجاد فتحی زاده

8.

بررسی رابطه ی بین اخلاق کار و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: معلمان شهر کرمان)

دوره 10، شماره 4، آبان 1397، صفحه 63-78
محمد حسن شمس الدینی مطلق؛ داریوش بوستانی؛ موسی سعادتی

9.

بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی، شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، فروردین 1392، صفحه 70-81
کامران محمدخانی؛ امیر‌حسین محمد داودی؛ آزیتا رزاق پرست

10.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های فرهنگی استان گیلان

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 33-47
مجید حسینی نثار؛ صغری شب افروزان؛ سید محمد شفیعی

11.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ورفتارشهروندی سازمانی با سلامت سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان محمود آباد

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، مهر 1397، صفحه 107-122
نادی علیزاده؛ فرانک پایدار؛ زبیده ولی پور

12.

بررسی رابطه عجین شدن با شغل با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 91-1
مرضیه لنگری؛ محبوبه سلیمانپور عمران؛ بهرنگ اسماعیلی شاد

13.

بررسی رابطه‌ی هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان آب و برق خوزستان)

دوره 6، 2(پیاپی 16)، تیر 1391، صفحه 82-93
مریم جلیلیان؛ بهمن حاجی پور؛ محمد حسین پور

14.

بررسی روابط چندگانه رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر

دوره 8، 1 (پیاپی 23)، فروردین 1393، صفحه 31-42
کیومرث نیاز آذری؛ محبوبه عبداللهی

15.

بررسی نقش رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقاء فرهنگِ کارآفرینی سازمانی با طرح یک مطالعه تجربی

دوره 15، شماره 53، آذر 1400، صفحه 63-78
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی

16.

بررسی نقش میانجی تعهد و عدالت سازمانی در رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 25، شماره 1 (پیاپی 101)، بهمن 1393، صفحه 23-32
زهرا نودهی؛ هاشم عسگرزاده

17.

تاثیر تفاوت های فرهنگی با مشتریان بر سازگاری ارائه‌دهنده خدمات با توجه به نقش تعدیل گر هوش‌ فرهنگی فراشناختی؛ رویکردی تجربی

دوره 17، شماره 61، آبان 1402، صفحه 147-165
کامبیز حیدرزاده هنزائی

18.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بیمارستان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌ای شناسایی فرصت‌های سازمانی و عملکرد محیطی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 99-110
فرشید اصلانی؛ فرزانه اصلانی

19.

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بروی رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی‌گری رضایت شغلی با تعدیگری سایز شرکت در صنعت مواد غذایی استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 99-113
سمانه هادی سیچانی

20.

تاثیر هوش معنوی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه :کارکنان شرکت شیر پگاه استان اصفهان)

دوره 8، ویژه نامه 1396، شهریور 1396، صفحه 83-97
سعید لندران اصفهانی؛ سیدحسن حسینی؛ محسن حبیبی؛ مهدی صمیمی

21.

تاثیرویژگی تاریک شخصیت بر رفتارشهروندی سازمانی حسابرسان: آزمونی از نظریه خودتعیین کنندگی

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 381-396
فاطمه آزره؛ محمدرضا پورعلی؛ محمود صمدی لرگانی؛ زهرا دیانتی دیلمی

22.

تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی مشتری

دوره 9، شماره 23، تیر 1393، صفحه 111-125
محمد محمودی میمند؛ عطاءاله هرندی

23.

تحلیل روابط رهبری اصیل، امنیت روانی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 7، 2(پیاپی 22 تابستان 1395)، آبان 1395، صفحه 35-45
سیروس قنبری؛ خلیل زندی؛ اعظم دهقان

24.

رابطه بین اخلاق سازمانی با نهادینه سازی رفتارشهروندی سازمانی

دوره 25، شماره 1 (پیاپی 100)، اردیبهشت 1393، صفحه 115-124
محمد قنبری؛ فریبا باقری باغان؛ ولی تیمورزاده

25.

رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و رضایت دانشجویان (مورد مطالعه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، تیر 1391، صفحه 65-80
رستم قره داغی؛ سارا شیخ بکلو؛ خدیجه موسویان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب