1.

ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزه‌های فقهی

دوره 13، 2(26 پاییز و زمستان 1399)، اسفند 1399، صفحه 261-291
تیمور یوسفی؛ مهدی شیداییان

2.

بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

دوره 7، 4 ( پیاپی 28)، بهمن 1393، صفحه 77-91

3.

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان های خدماتی (مطالعه موردی شعب بانک رفاه در شهر اراک)

دوره 8، شماره 18، فروردین 1392، صفحه 91-106
سهیل سرمد سعیدی؛ محمد امین جمشیدیان

4.

بررسی تأثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد‌ اطلاعات بر عملکرد سازمان-های دولتی با نقش میانجی همگون‌سازی سیستم‌ها

دوره 32، شماره 3 (پیاپی 126)، آذر 1400
یاسمن نوروزی نیک؛ محمد مهرآیین؛ فریبرز رحیم نیا

5.

بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، مهر 1397، صفحه 20-34
حاجیه رجبی فرجاد؛ نیلوفر میرسپاسی؛ آزاده حیدری

6.

بررسی تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی بر رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد

دوره 23، شماره 1,2(ویژه نامه شماره های 94-95 بهاروتابستان1391)، اردیبهشت 1391، صفحه 1-12
افسانه زمانی مقدم؛ لیلا پارسا ضیابری؛ سجاد فتحی زاده

7.

بررسی تعیین نقش تعدیل کننده عوامل درون سازمانی بر رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد

دوره 23، ویژنامه شماره 96(پاییز1391)، آذر 1391، صفحه 65-76
افسانه زمانی مقدم؛ لیلا پارسا ضیابری؛ سجاد فتحی زاده

8.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک تصمیم گیری و ارائه یک الگوی بهینه

دوره 18، شماره 1 (پیاپی68)، فروردین 1385، صفحه 1-11
ناصر میرسپاسی؛ حسن دانایی

9.

بررسی روابط بین گرایشات استراتژیک، قابلیت های سازمانی و عملکرد با توجه به نقش تغییرات سیستم های کنترل و حسابداری مدیریت

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 71-82
شهناز نایب زاده؛ اسما اشرف گنجوئی؛ محمود معین الدین

10.

تأثیر به کارگیری اینترنت اشیاء بر عملکرد سازمانی حوزه سلامت (مطالعه موردی: بیمارستان شهید رجائی تهران)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 45-62
مسعود توکلی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ امیر اشکان نصیری پور

11.

تاثیر رفتار نوآورانه بر عملکرد سازمانی با تبیین نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی در مشتریان یخچال اسنوا شهرستان اراک

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 123-132
مازیار کهزادی چگنی؛ محمد طاهری روزبهانی

12.

تاثیر رهبری استراتژیک از طریق تفکر استراتژیک برعملکرد سازمانی در شرکت ساپکو

دوره 10، 2( پیاپی 34 تابستان 1398، مرداد 1398، صفحه 1-14
عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ مجید ماهرانی برزانی

13.

تاثیر سرمایه‌های اجتماعی بر انعطاف پذیری زنجیره تامین و عملکرد سازمانی با درنظر گرفتن دو نقش تعدیل کننده و میانجی همسویی مدیریت زنجیره تامین بازاریابی و ظرفیت جذب (مطالعه موردی شرکت خودروسازی ایران خودرو)

دوره 15، شماره 55، آذر 1402، صفحه 15-27
پویان قائمی

14.

تاثیرفناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی :بانک صادرات شعب تهران)

دوره 7، شماره1 ( پیاپی 21 بهار 1395)، شهریور 1395، صفحه 55-71
رضا احتشام راثی؛ جواد محرابی

15.

تاثیر مولفه‌های بازاریابی داخلی بر بهبود عملکرد پرسنل شاغل در بیمارستان شهیدصدوقی یزد

دوره 2، شماره 3 و 4، آبان 1389، صفحه 19-27
سیدمحمد یونسی‌فر؛ علی محقر؛ سید عزیز یونسی فر

16.

تحلیل تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بانک کشاورزی شهر ارومیه)

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 45)، آبان 1398، صفحه 99-114
مریم فقه شیخی؛ مسعود قهرمانی

17.

تدوین مدل سیستمهای اطلاعاتی حسابداری یکپارچه در سازمان‎های دولتی ایران در راستای بهبود عملکرد و کاهش تخلفات سازمانی

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 201-216
بهنام گیلانی نیای صومعه سرائی؛ خدیجه ربیعی؛ حسن فتوحی فشتمی

18.

رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی مدیران میانی و ارشد سازمان بیمه سلامت ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 41-48
میترا عزیزی؛ مهرنوش جعفری؛ سید مجتبی حسینی

19.

رابطهی بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: شرکت ملی گاز ایران)

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5و6 بهار و تابستان 1391)، تیر 1391، صفحه 55-64
علیرضا امیرکبیری؛ سلمان شیخی

20.

شناسایی ابعاد مدل ارزیابی عملکرد شرکتها ، تحت تاثیر ابزارهای حسابداری مدیریت با تاکید بر تئوری اقتضایی

دوره 11، شماره 41، فروردین 1401، صفحه 111-128
شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ آرش نادمی

21.

نقش تعدیل کننده فضای سازمانی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی

دوره 3، شماره 2(پیاپی 7و8 پاییز و زمستان 1391)، دی 1391، صفحه 61-63
حمیدرضا بهرامی؛ لیلا پارسا ضیابریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب