1.

بررسی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و پیامدهای آن در نظام بانکی کشور و ارائه مدل بومی

دوره 13، شماره 45، مرداد 1402، صفحه 17-35
مینا عبدالعلی پور؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ پروانه گلرد؛ رضا رستم زاده

2.

مدل پذیرش تکنولوژی توسعه یافته جهت اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت شهرستان یزد)

دوره 7، شماره 16، آبان 1391، صفحه 1-15
سید محمود زنجیرچی؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ سید حسن حاتمی نسب؛ ابوالفضل نوری؛ هادی ستارزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب