1.

اثر سال‌خوردگی جمعیت بر آلودگی زیست محیطی در ایران

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 97-109
نوید کارگر ده بیدی؛ محمدحسن طرازکار

2.

تاثیر توسعه مالی و دولت الکترونیک بر مصرف برق شواهدی ازکشورهای گروه 20

دوره 9، 30 و 31(پاییز و زمستان 98)، بهمن 1398، صفحه 1-11
فرهاد دژپسند؛ علیرضا خزائی؛ مجتبی اسلامیان؛ مانا حجتی

3.

تأثیر چرخه‌های تجاری بر امید به زندگی در کشورهای سند چشم‌انداز ایران 1404

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 7-17
عزیز رضاپور؛ عبدالرضا موسوی؛ مریم سلیمانی موحد

4.

تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402
سمانه محمدی؛ پروانه سلاطین

5.

تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب

دوره 8، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 71-80
پروانه سلاطین؛ سمانه محمدی

6.

تحلیلی از روند رشد طبقه متوسط جدید و تغییرات شهرنشینی در ایران

دوره 6، شماره 12، دی 1391، صفحه 27-38
مهرداد نوابخش؛ قربانعلی آقا احمدی

7.

توسعه پایدار شهری : مروری بر مفاهیم، روندها و رویدادها

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، اردیبهشت 1386، صفحه 3-9
مهرداد نوابخش؛ سید رحمان اقبالی

8.

حضور ICT و نقش آن در دگرگونی حوزه‌های شهری

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1390، صفحه 53-68
معصومه مطلق

9.

روش هایِ ارزیابیِ رفتارهایِ شهروندی در فضاهایِ شهری در رویکرد فراتحلیل

دوره 12، شماره 3، مهر 1389، صفحه 175-190

10.

روند تحولات شهرنشینی در ادوار تاریخی

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، آبان 1385، صفحه 3-18
مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی

11.

سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز

دوره 1، شماره 1، دی 1386، صفحه 39-50
حمید ماجدی؛ کورش لطفی

12.

شهر و گفتمان فرهنگی

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، بهمن 1383، صفحه 77-82
زهره فنی

13.

شهروند مداری پیش‌ درآمدی بر توسعه‌ اجتماعی شهرهای جدید (مطالعه‌ی موردی: شهر جدید پرند)

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 127-137
سروش فتحی؛ فاطمه قابل ‌رحمت

14.

مهاجرت و عوامل زمینه ساز آن در ایران

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، اردیبهشت 1383، صفحه 34-50
حبیب اله زنجانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب