1.

ارائه الگویی جهت ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی سازندگان قطعات خودرو

دوره 19، شماره1(پیاپی 76)، فروردین 1387، صفحه 71-80
رضا رادفر؛ محسن مرادپور؛ مریم احتشامی آل آقا

2.

ارائه مدل آسیب شناسی نظام نوسازی صنایع ایران (با رویکرد فناوری)

دوره 19، شماره 3(پیاپی78)، مهر 1387، صفحه 33-44
محمدرضا محسنی ازغندی؛ سید محمد سید حسینی

3.

ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر هوشمندی تکنولوژی در صنعت نیروگاهی (مطالعه موردی: شرکت احداث و توسعه نیروگاهی مپنا-توسعه 1)

دوره 30، شماره 1 (پیاپی 116)، خرداد 1398، صفحه 87-98
عباس خمسه؛ نازنین پیله‌وری سلماسی؛ زهره نی‌ریزی

4.

ارکان توسعه تکنولوژی

دوره 15، شماره 2 (پیاپی 57)، تیر 1382، صفحه 45-58
مصطفی شکری؛ ناصر حمیدی

5.

الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد آینده پژوهی درصنعت حمل و نقل ریلی (تحقیق موردی: قطار سریع السیر)

دوره 28، شماره 4 (پیاپی 111)، بهمن 1396، صفحه 53-66
حجت عاشوری؛ سید محمد سیدحسینی؛ رضا رادفر

6.

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه (مطالعه موردی: بیمه سامان)

دوره 7، شماره 16، آبان 1391، صفحه 81-97
نگین طزری؛ محمد بلوریان تهرانی

7.

بررسی میزان تأثیر فیس‌بوک بر بیداری اسلامی و جنبش مردم مصر

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 37-54
روح الله احمدزاده کرمانی؛ امیرمسعود سیدآقایی

8.

جایگاه تکنولوژی های نوین ارتباطی (مدارسهوشمند)در آموزشوپرورش

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 103-118
گیتی نیرومند؛ نیره بخت آوری

9.

حسابداری و تکنولوژی

دوره 3، شماره 10، تیر 1393، صفحه 151-164
فریدون رهنمای رودپشتی؛ هاشم نیکومرام؛ بهاره بنی طالبی دهکردی

10.

داوری بر خط در روزگار کرونا

دوره 17، شماره 1(پیاپی 47)، اردیبهشت 1400، صفحه 11-30
حسن کیا؛ حسن محسنی

11.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی با مورد کاوی در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو)

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393، صفحه 53-62
دکترعباسعلی قیومی؛ سارا پورجعفر؛ شیما شعله کار

12.

یکمطالعه تطبیقیدر مروری بر عوامل زمینه ساز یکسازمان دانش- محور در چند سازمان رسانه ای (رادیو – تلویزیونی) کارآمد در چند کشور مختلفو مقایسه آن با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1390، صفحه 27-53
هما درودی

13.

مدل آینده نگر بهبود توانمندی‌های انتقال تکنولوژی در سیستم های ایمنی خودرو

دوره 33، شماره 2 (پیاپی 129)، شهریور 1401
امیر رضا نخعی؛ سلیمان ایران زاده؛ مهرداد حسینی شکیب

14.

نقش مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصاد در ایران

دوره 13، شماره 2 (پیاپی 50 و 51)، خرداد 1380، صفحه 21-52
سید رضا سید نورانی؛ اسداله جلال آبادی

15.

نوآوری در سازمان ها: مفهوم، انواع و فرایندها

دوره 11، شماره 3(پیاپی 42 )، آذر 1378، صفحه 47-64
سید حمید خداداد حسینی

16.

والتر بنیامین و هنر بازتولیدپذیر

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 14)، مهر 1387، صفحه 125-146
زهرا کمالی؛ مجید اکبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب