1.

بانکداری نوین مشتری مدار: رویکردها، چالش ها و الگوها

دوره 12، شماره 46، تیر 1402، صفحه 583-612
سید علی جلالی نظری؛ کامبیز حیدرزاده؛ حمیدرضا سعیدنیا

2.

بررسی رابطه استرس نقش با مشتری مداری و عملکرد شغلی فروشندگان در خرده فروشی ها

دوره 6، شماره 13، دی 1390، صفحه 1-18
عبدالحمید ابراهیمی؛ مجید جوادی

3.

تبیین ابعاد فرهنگ بازار و فرهنگ فروشنده در شهر تهران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 41)، مهر 1397، صفحه 67-88
وحید صداقت آهنگری حسین زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدا... کردناییج؛ منصوره لولاآور

4.

مدیریت تکنولوژی اطلاعات به منظور اجرای استراتژی مشتری مداری

دوره 17، شماره 3( پیاپی 66)، مهر 1384، صفحه 59-68
دکترعلی دیواندری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب