1.

ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی شهر اصفهان برمبنای رویکرد آمیخته اکتشافی

دوره 16، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 47-60
دیبا هاشمی فشارکی؛ رضا ابراهیم زاده؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی

2.

بررسی اثر بخشی تبلیغات شرکت ملی گاز ایران در راستای بهینه سازی مصرف

دوره 4، شماره 7، مهر 1388، صفحه 19-43
علی اکبر فرهنگی؛ محمود فیروزیان؛ اکرم سادات موسویان

3.

تبلیغ ناملموس برند و تاثیر آن بر انتخاب مصرف کننده

دوره 6، شماره 13، دی 1390، صفحه 19-23
کامبیز حیدرزاده؛ مهدی بهبودی؛ آتنه قدسی خواه؛ میترا منصفی؛ علی منشی

4.

شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر بر اثربخشی تبلیغات در نظام بهداشت و درمان

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 7-23
محمدحسین ریاحی؛ شهناز نایب زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی

5.

طراحی مدل اثر بخشی تبلیغات بومی شده در شبکه‌های اجتماعی با رویکرد تحلیل مضمون کیفی

دوره 18، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 37-50
زلیخا دهقانی؛ رضا ابراهیم زاده؛ مهرداد صادقی؛ مهربان هادی پیکانی

6.

واکاوی اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی شهرداری اصفهان به منظور ارائه الگو

دوره 17، شماره 61، آبان 1402، صفحه 39-58
دیبا هاشمی فشارکی؛ رضا ابراهیم زاده؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب