1.

ارائه مدل اثر بخشی آموزه های محیط زیستی و بهداشتی بر رفتار شهروندی ورزشکاران استان سمنان

دوره 16، شماره 57، فروردین 1403، صفحه 1-7
محمد جلالی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ لعبت تقوی

2.

بررسی رابطه علی بین سکوت در سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان و رفتار شهروندی با نقش میانجی تعهد سازمانی

دوره 10، شماره 32، شهریور 1395، صفحه 49-59
اکرم اکبریان؛ محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی؛ نرگس کشتی آرای

3.

بررسی عوامل و نتایج رفتار های فرانقشی مشتریان خدمات

دوره 6، شماره 13، دی 1390، صفحه 57-73
عباس عباسی؛ محبوبه موسوی؛ سید مجید باقری

4.

بررسی میزان تاثیر آموزش های چهره به چهره عوامل شهرداری تهران بر رفتار شهروندان در مبحث مدیریت پسماند...

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تیر 1392، صفحه 49-64
محمدمهدی مظاهری؛ حسین کرامتی نژاد

5.

تاثیر حمایت‌های اجتماعی توسعه‌پذیر بر رضایت‌مندی مشتری و رفتار شهروندی

دوره 11، شماره 1، دی 1397، صفحه 101-113
کریم حمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب