1.

از رسالت اخلاقی تا مک دولانیزه شدن شغل: تحلیلی بر دوگانگی فهم معنای شغل مطلوب در اندیشه نوجوانان و جوانان شهر مشهد

دوره 15، شماره 60، آبان 1402، صفحه 123-137
منوچهر علی نژاد؛ زینب السادات بهشتی راد؛ مسعود حاجی راده میمندی

2.

اینترنت و هویت اجتماعی

دوره 5، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 37-54
فرزاد نوابخش؛ رسول خادم؛ هاشم آرام

3.

بررسی تاثیرسازمان های غیر دولتی بر رفتار فرهنگی جوانان

دوره 3، 1 (پیاپی 3)، فروردین 1388، صفحه 41-59
دکتر حسین مظفر؛ حسین قنادیان

4.

بررسی تأثیر نقش خانواده در حفظ هویت ملّی و دینی جوانان (مطالعه موردی منطقه 1 و 5 شهر تهران)

دوره 6، 4(پیاپی 18)، دی 1391، صفحه 49-59
مریم حکمت پور؛ سیدرضا صالحی امیری

5.

بررسی رابطه استفاده از پیام کوتاه با ارتباطات میان فردی جوانان (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزادبندرعباس)

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 83-93
نازنین ملکیان؛ آنی میرزاخانیان؛ سیدرضا هاشمی زاده

6.

بررسی رابطه جامعه پذیری دینی با جامعه پذیری سیاسی در بین جوانان 18-28 سال استان مرکزی

دوره 15، شماره 60، آبان 1402، صفحه 29-45
ساره دلشاد؛ محمدحسین پوریانی؛ محمود شهیدی

7.

بررسی عوامل فرهنگی– اجتماعی موثر بر هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی شهر هشتگرد)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1387، صفحه 6-25
غلامعباس توسلی؛ مهدی اصل زعیم

8.

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید محصولات سبز در جوانان (بررسی موردی شهر تهران)

دوره 6، شماره 12، مهر 1390، صفحه 21-43
کریم حمدی؛ فرهاد غفاری؛ آرایه افسردگان

9.

بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تأکید بر نقش حاشیه نشینی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تیر 1391، صفحه 51-63
سروش فتحی؛ هاشم آرام؛ حبیب‌الله کریمیان

10.

بررسی میزان تنبلی اجتماعی جوانان و نقش آن در توسعه پایدار(مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 159-168
نرگس اثباتی؛ زهرا زارع؛ نوروز هاشم زهی

11.

بررسی نقش اینترنت بر ارزش های خانواده (مورد مطالعه: جوانان منطقه 15 تهران)

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 59-72
روح الله احمد زاده کرمانی؛ طیبه قاسمی

12.

تحلیل جامعه شناختی نگرش به پول: مورد مطالعه جوانان شهر تهران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1400، صفحه 183-196
سپیده زارعی؛ سید وحید عقیلی؛ منصور وثوقی

13.

توسعه راهکارهای جامعه شناختی رفع موانع و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ازدواج جوانان

دوره 13، شماره 50، خرداد 1400، صفحه 237-247
محسن علایی بوسجین

14.

جستاری بر پروسه جهانی سازی یا جهانی شدن با نگاهی بر تهدید یا فرصت بودن شکاف نسل‌ها در آموزه‌های جامعه شناسی جنایی و اسلامی

دوره 17، شماره 60، شهریور 1402، صفحه 17-35
مریم طباخ حسینی؛ سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ علی دلفانی؛ مصطفی ملکی

15.

روش های تربیتی (جامعه پذیری) پدران در خانواده های ایرانی از نگاه جوانان

دوره 4، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 39-52
اسداله نقدی؛ علی روشنایی

16.

عوامل اجتماعی موثر بر انزاوای اجتماعی جوانان (مورد مطالعه : شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 4، آذر 1392، صفحه 87-98
منصور حقیقتیان

17.

گونه‌های مختلف بیگانگی اجتماعی جوانان (تحقیقی در شهر تهران )

دوره 5، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 89-106
منصور وثوقی؛ محسن ساری

18.

مطالعه جامعه شناختی تأثیر استفاده از تکنولوژی های ارتباطی در ساختار هوّیت اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان استان اردبیل)

دوره 13، شماره 52، آذر 1400، صفحه 261-275
مهدی نظیری؛ سیدمحمدرضا رشیدی آل هاشم؛ اقباله عزیزخانی؛ محمدرضا حافظی صفت

19.

مطالعه جامعه شناختی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در بین جوانان شهر کرمان

دوره 7، شماره 4، آذر 1394، صفحه 105-119
منصور حقیقتیان؛ حمید محمودیان؛ آمنه فیروزآبادی

20.

مطالعه و تبیین عوامل فرهنگی موثر بر اخلاق شهروندی جوانان (مورد مطالعه: شهرستان کاشان)

دوره 7، شماره 4، آذر 1394، صفحه 29-44
سید محمد صادق مهدوی؛ زهرا اسمی جوشقانی

21.

نقش عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در تبیین گرایش جوانان به اعتیاد (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 29 سال شهر قیر)

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، مرداد 1399، صفحه 63-76
غلامرضا تاج بخش؛ محمد دانشفر

22.

نگاهی به نقش قدرت در موسیقی زیر زمینی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1389، صفحه 87-112
زهرا نژادبهرام؛ فاطمه کمالی چیرانی

23.

نگرش به فرهنگ غربی در بین جوانان و عوامل موثر بر آن

دوره 5، 2 (پیاپی 12)، تیر 1390، صفحه 38-52
سروش فتحی؛ مریم ثابتی

24.

واکاوی نیازهای دختران جوان با رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 14، شماره 54، خرداد 1401، صفحه 29-48
لیلا فتحی؛ محدثه درامان؛ مجتبی حمایت خواه جهرمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب