1.

ارائه الگوی مهار پول‌شویی در نظام بانکی ایران با تأکید بر عامل فرهنگ‌سازی عمومی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 50)، بهمن 1399، صفحه 143-156
عبدالمهدی ترابیان؛ مسعود پورکیانی؛ سعید صیادی

2.

ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 521-540
علی بیگوند؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ هدی همتی؛ نرگس یزدانیان

3.

ارائه مدل عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک بر اساس تئوری داده بنیاد (مطالعه موردی: بانک مسکن ایران)

دوره 30، شماره 4 (پیاپی 119)، اسفند 1398
علی امیدی؛ وحیدرضا میرابی؛ ادریس محمودی؛ محمدحسین رنجبر

4.

ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک با تلفیق BSC و تحلیل شبکه ای فازی (مطالعه موردی در بانک پاسارگاد شهر تهران)

دوره 8، شماره 28، دی 1394، صفحه 105-117
نازنین پیله وری

5.

ارزیابی کیفیت خدمات بانک ملی با استفاده ازروش سروکوال از نظر مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی: بانک ملی شهر یزد )

دوره 5، شماره 8، فروردین 1389، صفحه 141-165
شهناز نایب زاده؛ حسن دهقان دهنوی؛ محمد رضا فیضی

6.

بررسی ابزارهای امنیتی بانکداری الکترونیک در بخش بانکداری دولتی بانک های هند با مروری بر جهانی شدن

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 253-262
محمدجواد عزیزی سرخانی؛ حمیدرضا کردلوئی

7.

بررسی ادراکات مصرف کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک بانک کشاورزی در مناطق جنوبی استان کرمان

دوره 6، شماره 11، تیر 1390، صفحه 175-195
حسین ذوالفقار دهنوی؛ داریوش رشیدی

8.

بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر ساختار سازمانی در بانک کشاورزی

دوره 4، شماره 7، مهر 1388، صفحه 1-18
سید مهدی الوانی؛ کامبیز حیدرزاده؛ رامین جلالی

9.

بررسی تاثیر کیفیت خدمات اتوماتیک بر تعهد مشتریان در صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 20، آذر 1392، صفحه 67-84
حسین وظیفه دوست؛ رضوان امیدزاده

10.

چابک سازی بانک ها و تهیه ابزاری برای سنجش میزان چابکی سازمانی در بانک های دولتی ایران (سنجش میزان آمادگی بانک صادرات ایران)

دوره 23، ویژنامه شماره 96(پاییز1391)، آذر 1391، صفحه 11-24
ناصر میرسپاسی؛ شبنم فرشچی

11.

سنجش آمادگی الکترونیکی شهروندان، در راستای استقرار دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک و بانکداری الکترونیک

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1389، صفحه 95-122
مهرزاد سرفرازی

12.

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رتبه بندی بانک‌ها بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی و تعیین رتبه هر بانک

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-54
قاسمعلی بازایی؛ سوزان دهقانپور

13.

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی ارزیابی فناوری مالی در صنعت بانکی ایران مبتنی بر رویکرد ترکیبی تکنیک دنپ

دوره 13، شماره 51، مهر 1403، صفحه 485-512
طاهر علیزاده؛ زهره موسوی کاشی؛ اعظم شکری چشمه سبزی

14.

شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده از پایانه های فروش بانک صادرات شهرستان بندرعباس

دوره 9، شماره 24، مهر 1393، صفحه 49-69
سیامک محمدی پور؛ سیدمسعود سیدی؛ علی استقلال؛ رقیه صمدی تیراندازی

15.

عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان

دوره 20، شماره 1(پیاپی 80)، فروردین 1388، صفحه 91-102
زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد مهدی گوارویی

16.

عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک پارسیان

دوره 3، شماره 5، مهر 1387، صفحه 125-141
زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد مهدی کوارویی

17.

کارکردهای استقرار دولت الکترونیک در ایران (مورد مطالعه: بانکداری الکترونیک)

دوره 24، شماره 2 (پیاپی 99)، مهر 1392، صفحه 55-70
پروانه زینالی صومعه؛ علی اصغر پورعزت؛ پروین دودانگه

18.

میزان آشنایی و رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک در ایران

دوره 3، شماره 4، فروردین 1387، صفحه 123-139
تورج صادقی

19.

نقش رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و تأثیر بر ساختار سازمانی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 127-143
سید عبدالله سجادی جاغرق؛ علیرضا قرائتی؛ مجید حیدریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب