1.

اثرات عملکرد برند بر رفتار خرید مصرف‌کننده از طریق متغییرهای واسط اعتماد به برند و تصویر برند و ارزش ویژه برند و وفاداری به برند

دوره 17، شماره 54، فروردین 1401، صفحه 151-175
عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ سیامک کورنگ بهشتی؛ مجید ماهرانی برزانی

2.

ارائه مدل مدیریت تجربه مشتریان بر وفاداری به برند در محصولات با درگیری ذهنی بالا وکارکردهای آن در بها یابی و قیمت گذاری محصولات و خدمات "پژوهش آمیخته"

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 273-287
آزاده بوستانی؛ حمید رضا سعید نیا؛ حمید سعیدی؛ رحیم محترم

3.

ارزیابی تاثیر درگیری محصول بر میزان وفاداری به برند تلفن های همراه (مطالعه موردی: دانشجویان )

دوره 5، شماره 8، فروردین 1389، صفحه 167-191
حمیدرضا سعیدنیا؛ سحر جمالی نژاد

4.

ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده (شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)

دوره 4، شماره 7، مهر 1388، صفحه 159-184
عبدالحمید ابراهیمی؛ بهرام خیری؛ سمیه یادگاری نیارکی

5.

بررسی تأثیر ارزش‌های ادراکی مصرف‌کننده بر عشق به برند و پیامدهای آن: تبیین نقش میانجی هویت برند

دوره 12، شماره 37، بهمن 1396، صفحه 105-120
ایمان حکیمی

6.

بررسی تأثیر شخصیت و تصویر ذهنی برند بر تبلیغات شفاهی

دوره 11، شماره 32، آذر 1395، صفحه 1-25
مرجان دانشیان؛ شهناز نایب زاده؛ محمود معین الدین؛ اکرم اقبالی

7.

بررسی تاثیر عوامل زمینه ای، وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان

دوره 6، شماره 10، اردیبهشت 1390، صفحه 65-94
حسین صفرزاده؛ بهرام خیری؛ ریحانه آقا سید آقا

8.

تاثیر رسانه های اجتماعی بر شاخصه های جامعه برندی، شیوه های ارزش آفرینی، اعتماد و وفاداری به برند (مطالعه موردی مقایسه گوشی موبایل اَپل)آیفون( و سامسونگ (گلکسی))

دوره 9، شماره 25، دی 1393، صفحه 25-50
سید علیرضا موسوی؛ مریم کناره فرد

9.

تاثیر عناصر آمیخته رسانه بر ارزش ویژه برند خدمات (مطالعه موردی بانک سینا)

دوره 10، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 47-75
علی اکبر فرهنگی؛ راضیه عابدینی

10.

تأثیر نوآوری در مد بر ارزش برند از دیدگاه مصرف‌کنندگان

دوره 16، شماره 52، آبان 1400، صفحه 111-125
سید محمد شمس زاده علوی

11.

تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بیمه‌گذار بر شخصیت برند و وفاداری به برند (مورد مطالعه: شرکت‌های بیمه ایران در شهرستان لنگرود)

دوره 12، شماره 35، شهریور 1396، صفحه 63-75
فرانک خدایاری؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ رقیه تاج بر پرشکوهی

12.

تبیین نقش رفتار شهروندی سازمانی در ارزش ویژه برند مبتنی مشتری

دوره 9، شماره 23، تیر 1393، صفحه 111-125
محمد محمودی میمند؛ عطاءاله هرندی

13.

مدل‌سازی ارزش ویژه برند در بانک سپه (رویکردی نوین به تکنیک دلفی - فازی نوع 2 الکتره نوع سه و معادلات ساختاری)

دوره 18، شماره 59، خرداد 1402، صفحه 87-112
کیومرث محسنی مهر؛ حسین بوداقی خواجه نوبرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب