1.

بهینه‌سازی پارامترهای موثر بر فرایند فنتون در حذف رنگزای اسید آبی 25 با هدف کاهش آهن مصرفی

دوره 23، شماره 4، تیر 1400، صفحه 271-286
سبحان هوشمند؛ ییتا آیتی

2.

تاثیرکمپلکس پراکسید هیدروژن – یون نقره بر حذف کلیفرم های مدفوعی از پساب لاگون هوادهی

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 46-39
محمد خزائی؛ رامین نبی زاده؛ کاظم ندافی؛ حسن ایزانلو؛ زینب یاوری؛ مهدی اسدی قالهری

3.

حذف فسفر از محلول آبی به وسیله فرآیند اکسیداسیون فنتون

دوره 20، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-108
محمدرضا حیدری؛ محمد ملکوتیان؛ فهیمه اسدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب