1.

طراحی پیرامون محل دفن پسماندهای شهری با تاکید بر طراحی منظر اکولوژیک مدار، نمونه موردی سایت کهریزک

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 101-116
سید فاضل قاضوی؛ فرشته حبیب؛ سارا نهیبی

2.

ظرفیت سنجی تولید گاز متان از مواد زاید جامد شهری در شهر لنگرود

دوره 14، شماره 3، آذر 1391، صفحه 73-65
عبدالرضا کرباسی؛ سید مسعود منوری؛ علیرضا سلطانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب