1.

ارتباط جذب فلز سنگین جیوه بامقدار کلرفیل و تولید قند در نهال های گونه درختی چنار

دوره 21، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 61-66
سحر طبیبیان؛ سید آرمین هاشمی

2.

ارزیابی سطح آلودگی به جیوه در کپسول های روغن ماهی امگا- 3 استحصالی از ماهی های راسته کوسه و تن عرضه شده در شهر تهران به روش ولتامتری چرخه ای

دوره 9، شماره 4(پیاپی 39)، اسفند 1391، صفحه 785-792
بهروز اکبری آدرگانی؛ لطیفه نویدپور؛ مریم شکرچی

3.

اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت های ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های کارون و دز استان خوزستان

دوره 16، شماره 3، مهر 1393، صفحه 51-61
محمد ولایت زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ مژگان خدادادی؛ محمد کاظمیان؛ محبوبه بهشتی

4.

بررسی بازدهی روش الکتروکینتیک در حذف جیوه از خاک رس آلوده

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 31-48
آرش کیایی؛ محمد رضا توکلی محمدی؛ احمد خدادادی

5.

بررسی توانایی باکتری های رودخانة کر درحذف بیولوژیکی جیوه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 97-106

6.

بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی

دوره 5، شماره 2، تیر 1382، صفحه 15-30
علی ترابیان؛ امیر حسام حسنی؛ امیر حسین ملک احمد

7.

بررسی غلظت جیوه در بافت کبد و موی شغال طلایی در سواحل مرکزی استان مازندران

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 143-151
حسن ملوندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری

8.

تجمع زیستی فلزات سنگین در ماهیچه و کبد گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) در خور موسی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 201-208
اسحاق هاشمی؛ محمدعلی سالاری علی‌آبادی؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی

9.

جذب جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم

دوره 11، شماره 2، تیر 1388، صفحه 111-118

10.

جذب فلز سنگین جیوه از محلول های آبی به‌وسیله نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با آمین

دوره 22، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 391-401
علی کاظمی؛ نادر بهرامی فر؛ اکبر حیدری

11.

دستیابی زیستی جیوه در رسوبات خوریات پتروشیمی و جعفری، بندر امام

دوره 21، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 73-87
صدیقه آقابکی آلوقره؛ صدیقه بطالب لوئی؛ حکیمه امانی پور؛ کامران گرایش

12.

دستیابی زیستی جیوه در رسوبات خوریات پتروشیمی و جعفری، بندر امام

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 91-105
صدیقه آقابکی آلوقره؛ صدیقه بطالبلوئی؛ حکیمه امانی‌پور؛ کامران گرایش

13.

سنجش میزان آلودگی فلز جیوه در بافت عضله ماهی کپور ( Cyprinus carpio) واردک ماهی (Esox lucicus)تالاب انزلی و همبستگی آن با وزن، سن و رژیم غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400
معصومه خسروی؛ نادر بهرامی فر؛ احسان عطاران

14.

سنجش میزان آلودگی فلز جیوه در بافت عضله ماهی کپور ( Cyprinus carpio) و اردک ماهی (Esox lucicus) تالاب انزلی و همبستگی آن با وزن، سن و رژیم غذایی

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 83-93
نادر بهرامی فر؛ معصومه خسروی؛ احسان عطاران

15.

کاربرد نهال های گونه درختی افراپلت (Acer velutinum) برای جذب فلز سنگین جیوه از محیط زیست

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 61-66
سید آرمین هاشمی؛ سحر طبیبیان؛ سید یوسف ترابیان؛ صبا خلجسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب