1.

ارائه الگوی توسعه پایدار ملی بر اساس مبانی مدیریت دانایی استراتژیک متکی بر تئوری نظم در آشفتگی

دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 165-178
محسن قدمی؛ زهره محمدی؛ مینا قدمی

2.

استراتژیهای برتر مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی مورد مطالعه : اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی

دوره 10، 3(پیاپی 35 پاییز1398)، آذر 1398، صفحه 99-111
جمال بحری ثالث؛ فاروق رسولی

3.

اعتبار رسانه ای به عنوان یک منبع استراتژیک بررسی تئوریک نقش اعتبار رسانه ای در مدل های مدیریت استراتژیک

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 63-72
بیتا شاه منصوری؛ پوریا شاه منصوری

4.

الگوی مدیریت استراتژیک در زمان آشوب برای بیمارستان‌های دولتی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 7-18
مهناز میرسیدی؛ نرگس دل افروز

5.

بررسی تاثیرات مدیریت استراتژیک در کاهش آلودگی ناشی از فرآیندهای پالایش نفت (مطالعه موردی پالایشگاه تهران)

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 41-56
حسن کریم زادگان؛ آتوسا کیانوس

6.

طراحی مدل مدیریت استراتژیک در نظام آموزشی دانشگاه با استفاده از تئوری داده بنیاد

دوره 14، شماره 3، آبان 1400، صفحه 17-36
مسعود برادران؛ محمدمهدی فراحی؛ مطهره آبادیخواه

7.

طراحی مدل مدیریت استراتژیک فرهنگی متکی بر مولفه‌های اقتصاد نوآوری و کیفیت گزارشگری آن

دوره 8، شماره 30، تیر 1398، صفحه 189-200
مصطفی رهگذر؛ محسن قدمی؛ سید رضا صالحی امیری

8.

عوامل موثر بر تفکر استراتژیک

دوره 5، شماره 9، مهر 1389، صفحه 1-20
علی اکبر فرهنگی؛ محمود دهقان نیری

9.

نقش تجزیه و تحلیل استراتژیک و ریسک تجاری در حسابرسی مالی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 53-68
محسن غلامرضایی؛ منصور مافی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب