1.

ارائه مدل مدیریت پرتفوی مشتری (CPM) به منظور بهبود مدیریت روابط مشتری(CRM)

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 1-20
علی اکبر جعفری؛ کامبیز شاهرودی؛ سید محمود شبگو منصف؛ نرگش دل افروز

2.

ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعمیم نام تجاری

دوره 4، شماره 6، فروردین 1388، صفحه 73-90
بهرام خیری؛ نغمه نوبندگانی

3.

ارزیابی عملکرد شهرداری با تاکید بر سنجش میزان رضایت مندی ساکنین از خدمات شهری با استفاده از مدل کانو (نمونه موردی: شهرداری منطقه 1 شهر شیراز

دوره 23، شماره 8، آبان 1400، صفحه 249-265
کرامت الله زیاری؛ لیلا محمدی کاظم آبادی؛ حمیده زعیمی؛ محمد علی خانی زاده

4.

ارزیابی کیفیت خدمات بانک ملی با استفاده ازروش سروکوال از نظر مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی: بانک ملی شهر یزد )

دوره 5، شماره 8، فروردین 1389، صفحه 141-165
شهناز نایب زاده؛ حسن دهقان دهنوی؛ محمد رضا فیضی

5.

بررسی اثرات بازارگرایی بر عملکرد اقتصادی شرکتهای ارائه دهنده خدمت بیمه ( مطالعه موردی: بیمه پارسیان)

دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تیر 1389، صفحه 79-95
دکتر محمد علی عبدالوند؛ دکتر کامبیز حیدرزاده؛ هانیه منافی

6.

بررسی کیفیت خدمات در سیستم بانکی دولتی و خصوصی با استفاده از مدل پنج بعدی SERVQUAL

دوره 3، شماره 4، فروردین 1387، صفحه 141-155
حمیدرضا سعیدنیا؛ سید محمد اشرافی

7.

تاثیر تبلیغات شفاهی بر تمایل به استفاده از خدمات بیمه در میان مشتریان شرکت های بیمه شهر رشت

دوره 10، شماره 26، فروردین 1394، صفحه 115-137
علی داوری؛ امین محمدی آلمانی؛ امیر پورناصرانی

8.

شناسایی موانع و محدودیت های اجرای بازاریابی رابطه مند در شرکت های بیمه دولتی در ایران

دوره 2، شماره 2، فروردین 1386، صفحه 1-16
میر احمد امیرشاهی؛ معصومه سفیانیان

9.

طراحی مدل بازاریابی اخلاقی متناسب با فرهنگ ملی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 16، شماره 55، اردیبهشت 1401، صفحه 121-135
مهرنوش خبیری؛ محسن رنجبر؛ علی اخوان قنادی

10.

عوامل مؤثر برحفظ مشتریان شرکت های اپراتور تلفن همراه

دوره 5، شماره 9، مهر 1389، صفحه 57-83
قاسم انصاری رنانی؛ محمود محمودیان؛ علی سینا قدس

11.

میزان توسعه یافتگی دهستان های شهرستان نور

دوره 2، 1 (71 بهار 1388)، فروردین 1387، صفحه 137-146
سید رحیم مشیری؛ محمدباقر اعتمادی؛ ولی شریعت پناهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب